产品

100 g ~ 1公斤鹰嘴豆κριθαριού优点σιταριούπρόχειρωνφαγητώνξηράφρούτωνπατατακιώνμηχανήσυσκευασίαςσβόλωναυτόματηκάθετη

Βασικέςπληροφορίες
τόποςκαταγωγής: κία(ηειρωτικό))
μάρκα: 顺天
Πιστοποίηση: CE,ISO9001,SGS
Αριθμόμοντέλου: Ήλιος-320 w
Ποσντηταπαραγελίανmin: 1毫米δα.
Τιμή: 6800 - 18900美元
Συσκείασίαλεπτομέρειες: Ξύλινηκασετίνα
Χρόνοςπαράδοσης: 20 - 30ημέρεςεργασίας
όροιπληρωμά: L / C,D / A,D / P,T / T,西联汇款,MoneyGram,μετρητά
Δυνατότηταπροσφοράς: 200年σύνολ/σούνολα/μήνας
Λεπτομερήςενημέρωση
εφαρμογή: Τροφή Τάση: 220V / 380V.
Κατάσταση: νέα. αυυματηαθμος: αυυματη.
μηνανοκίητητύπος: Πνευματικός είδουσκείασίας: Σακουλα,τστες,ταινα
λΕιτονργία: πλάρωση,σφάΓιση,τλιγμα,μαρκόρισμα,κοπό
υψηλάφως:

自动灌装封口机

自动立式包装机


Περιγραφήπροϊόντων

100g〜1kg chickpeasκριθαριοςplustesσιταριοςπρχειρωνφρουτυνπρχφρουτωνπατατακινασίανσκείασυνσκείασιανσκόσόσυαωναωυαναντυματηκχίαννόό0υχνίόό0

χαρακτηριστικόγνώρισμαπρουτως:

1。Αποδοτικός:Τσάντα-παραγωγή,πλήρωσ,ησφράγιση,κοπή,θέρμανση,αριθμόςημερομηνίας/μερώνπουεπιτυγχάνεταισεένανχρόνο

2。είφυής:ηταντητασάτκείασίανκειτομlήΚςςτσννώνμπορούνύννατεθουμάσωτηςοόνόνςςωρίαλαγέςμερς

3。Επόγγελμα:οννΕξάρτητοςΕλεγκτήςΘερμοκρασίαςμετηςνοοςόόίίςςυόόίίςΕπυόοέςςάυυιάΣυσκείασίας

4.Χαρακτηριστικό:Αυτόματηλειτουργίαστάσεων,μετηνασφαλήλειτουργίακαιτηναποταμίευσηηταινία

5。κατέλληλος:χαμηλίαεια,αποταmίίΣηεργασίανηεργηηγιατηλειτουργίακιτησηση

6。γραμέριο0,2μως1,0ακρχβειαςςΓίσματος。

υυυπουυμmορες

Ένασύνολοκάθετηςμορφήςγεμίζειτημηχανήσυσκευασίαςσφραγίδωνχρησιμοποιείταιστηβιομηχανίακαταναλωτικώνπροϊόντωνγιαμιαευρείαποικιλίατωνεφαρμογώνσυσκευασίας。Παράγειτηντσάνταγιατηζάχαρη,τηνκαραμέλα,το杰里,τουςσπόρους,ξηρούς - φρούτα,καρύδια,μπισκότα,τσιπ,σαλάτα,χορτάρια,σοκολάτα,παγωμένατρόφιμα,ρύζι,ζάχαρη,φασόλι,σιτάρι,καθαριστικήσκόνη,φυτικόκ.λπ。

100g〜1kg chickpeasκριθαριοςplustesσιταριοςπρνειρωςφαγητέςώνξνπρουτωνπατατακινασίακκινασίανσκείασυανσκόκκολωναναωναναναναναναναναναναναναντέματ]

100g〜1kg chickpeasκριθαριοςplushiσιταριοςπρνειιρωνφαγητέςώνξνΦρουτωςπατατακινασίανσκείασυανσκείακόκόκκολωναναωναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναντυνMyτυννυυόώνυχχίςςόόχνίίόόόνννυυό2100g〜1kg chickpeasκριθαριοςplustesσιταριοςπρνειρωςφαγητέςώνξνάάύύύνπίατακινατατακινασίανσκείασυανσυλωναναωναντέματηκόθετη3

Προδιαγραφήμηχανών:

(Έχουμεδιάφοραπρότυπα。Μπορούμεναπροσαρμόσουμετονκατάλληλογιασαςσύμφωναμετοrequiredmentσας。Ακριβώς μα ζ(这个词起源于π)

Τροπικός Ήλιος-320 w SUN420W SUN520W Sun720W
μάτρησητηςσειράς. 10 - 800毫升 100 - 1500毫升 100 - 2000毫升 100-4000ml.
ταντητασάσκείασίας 5-70bags / min. 5-60bags / min. 10-60bags / min. 10-60bags / min.
Πλάτοςτσαντών 50150毫米 60 - 200毫升 80250毫米 100350mm.
Μήκοςτσαντών 80240毫米 80300毫米 80350毫米 100450mm.
Πλάτοςρόλωνταινιών Max.320mm Max.420mm max.520mm. Max.720mm
Πάχονταινννννννννννν 0.030.09mm.
υλικότταιννν. ταιναελασματοπουησηςPET-AL / PE OPP / CPP PET / PE,ταιάααργιλος
Μέγεθοςμηχανών(LxWxH) 1185 * 935 * 1245毫米 1217 * 1015 * 1343mm 1488 * 1080 * 1490mm 1716 * 1260 * 1820mm
Βάροςμηχανών 350kg. 450公斤 550公斤 700kg.

ηco.μηνανημάτωςSunchon Fohan,επεείναικύριοςκατασκευαστήςτηςμηχανήςσυσκευασίας,καιτοποθετημένοςσε佛山,είναιηεπιχείρησηειδικευμένηστοσχέδιοκαιτηνκατασκευήτηςλύσηςσυσκευασίαςυψηλήςεπίδοσης。ταπρονταμανπεριλαμβάνοςτηνκάθετημηχανήσυσκευασίας,τηνοριζόντιαμηχανήσυσκευασίας,τημηχανήσυσκευασίαςσκονών,τημηχανήσυσκευασίαςσιταριού,τηνυγρήμηχανήσυσκευασίας,καιτηγραμμήπαραγωγήςσυσκευασίας。顺天έχειαναπτύξειεπιτυχώςπερισσότερααπό80είδημηχανώνσυσκευασίαςκαισχετικούεξοπλισμού,ευρέωςκατάλληλαγιατατρόφιμα,ιατρική,χημικέςουσίες,εξαρτήματαβιομηχανίας,υλικόκαιούτωκαθεξής。επιπλίου,ταπρουταμάενγουταισεπάνωαπά50χώρεςόΠΩςηαμερικς,ηρωσία,ημαλαισία,ηινδνα,ηαφρικό,ηιταλία,ηγερμία,ησαουδικόαραβίακ.λπ.

SunchonόχιμmόνθαπαρχσνειτημmχχνήνήηηΕίχσηκαιτηςπλήήρηλάσηΣυσκείασίαςςςκκςκςςςςςςςςςς!

γιατέμαςΕπιλάτε:

  • Πάνωαπό18συσκευασίας设计和制造έτηεμπειρίαςμηχανών
  • Τοπχρυσοίπρομηθευτέςμηχανώνσυσκευασίαςσε阿里巴巴
  • 50 επιλο ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε
  • κάριοντενικόμηνικόμηανικάμηνικόμπίααπάν18έέέΕμμεόί
  • επαγελματκένομmάδαμετοπόθουκαιτηςεπιμάλεια

Υπηρεσίεςμεταπώλησης:
1。▼山谷/ταβχτεοτηςεγκατάστασηςμηςας,ρύθμιση,ρύθμιση,συτυρησηείαιΔιαθέσιμαγιασας。
2。ΕάνάνοάνήΔήποτεπρουουνέματασιμmννΚαιΔενμmορεντεναανακανετετιςλάσειν,τιντηλεπικοινωνεςςήςΣεαπενθενανσίδεσηΠρόΣωπομεπρνσηοδιαθέσιμες24.ώρες.επικοινωνας
3。顺天μηχανικοί&μηχανικόςτεχνικώνδιαθέσιμοςγιαναεξυπηρετήσουντιςμηχανέςγιατιςχώρεςσας
4.ημηναςθαέχειτηνεξουσιοδότηση1έτουςτηςμηχανής,2έτηεξουσιοδότησηςτουηλεκτρικούμέρους。Κατάτηδιάρκειατουέτουςεξουσιοδότησηςεάνοποιαδήποτεαπόταμέρηόχιαπόπροκαλούμενοςαπότονάνθρωποπουσπάζουν。Θαελευθερώσουμετηδαπάνηγιανααντικαταστήσουμετηνέασεσας。ηενουσιοδντησηΘααρχίσειιαφότοςστόλχειημmχχέΕμίςίςΛαβετοb / l。

στοιάεναΕπικοινωνας
Miya女士

Τηλεφωνικόνούμερο:+8613392750379

whatsapp:+ 8613392274825